Links

Sociale Media

  

 

Sponsors

Deze website is gerealiseerd door www.toineenzo.nl

 

Projecten & fondsen

Kinderen maken muziek
Op initiatief van Prinses maxima zijn het Oranje fonds en het fonds cultuur participatie een programma gestart om een groot aantal kinderen in contact te laten komen met muziek. Het projectvoorstel van de Bazuin is op dit moment in de maak.
www.kinderenmakenmuziek.nl
www.oranjefonds.nl
www.cultuurparticipatie.nl

Drie partijen die al enige ervaring hebben opgedaan met muziek educatie binnen het onderwijs stellen de door hen ontwikkelde informatie en hulpmiddelen via dit platform beschikbaar Orkest in de klas
 
Leidsche Rijn Connectie
De Leidsche Rijn Connectie is een vereniging van culturele organisaties die werkzaam zijn in Leidsche Rijn Utrecht.
Het doel is om samenwerking te stimuleren en een breder draagvlak te creëren voor Kunst en Cultuur in Leidsche Rijn.
 
Cultuur 19
Cultuur 19 informeert, faciliteert en programmeert in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
 
Adezi
Harmonie Orkest De Bazuin de Meern organiseert samen met ZIMIHC-huis voor amateur kunst, Stichting PodiumWerkplaats, Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) en muziek vereniging Harmonie Orkest Vleuten een concert serie en een aantal workshops enerzijds ter verrijking van het culturele klimaat in Leidsche Rijn en anderzijds ter promotie van de blaasmuziek in de regio Utrecht.
www.adezi.nl (het Adezi project is tijdelijk stopgezet)
 
Instrumenten
Aanschaf van nieuwe instrumenten voor Harmonie Orkest De Bazuin de Meern wordt mede mogelijk gemaakt door periodieke subsidies verstrekt voor Prins Bernhard Cultuur fonds (ook bekend van Anjer-collecte)
 
Muziek onderwijs
Kijk voor het aanbod in muzieklessen bij:
  • De Nieuwe Vaart: Kunsten centrum Nieuwe Vaart is een docenten collectief met als werkgebied de gemeenten Stichtse Vecht, Vleuten-de Meern, Leidsche Rijn Utrecht. www.nieuwevaart.nl
  • UCK: Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is de stedelijke kunst educatie-instelling van de stad Utrecht, waar vele burgers terecht kunnen voor hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van de kunsten. We verzorgen lessen, cursussen en projecten op scholen en op de eigen locaties in de binnenstad en Leidsche Rijn, en er is een groot scala aan kunstzinnige activiteiten elders in de stad Utrecht. www.uck.nl

Via ons zijn de lessen goedkoper, neem daarom eerst contact met ons op via info@debazuindemeern.nl